Pages

3D analiza regulacijskih sustava
3D analiza regulacijskih sustava
Sofija Solje
Diplomski rad razrađuje temu 3D analize regulacijskog sustava na osnovi grafičkog prikaza odziva u faznom prostoru tj. prostoru stanja u kojima varijable stanja tvore koordinatne osi. U prvom dijelu rada definirali smo i pokazali postupak dobivanja trajektorije stanja za sustav drugog reda. Tijekom izrade drugog dijela, pažnju smo posvetili sustavu trećeg reda gdje smo u ovisnosti o položaju i karakteru dominantnih polova prikazali trajektorije stanja. Ovisno o metodi rješavanja,...
3D scaniranje objekta te generiranje i parametrizacija krivulja presjeka
3D scaniranje objekta te generiranje i parametrizacija krivulja presjeka
Tonči Validžić
Cilj rada je prikazati način jedan način dobivanja parametriziranog presjeka 3D scanniranog tijela. Prvi dio rada se bavi samim postupkom dobivanja 3D modela iz podataka dobivenih scaniranjem te objašnjava postupak rada sa scanerom. Rezultat 3D scanniranja je oblak točaka koji se metodom poligonizacije pretvara u .stl datoteku koja model sprema u 3D mrežu trokuta. Drugi dio se bavi metodama interpolacije: linearna, polinomna i spline. U ovom radu za parametrizaciju korištena je spline...
3D scanning of objects and elements of parameterization of spatial curve and surface
3D scanning of objects and elements of parameterization of spatial curve and surface
Luke Dennis Leslie
New technologies are emerging all the time that have the potential to change the way we live and work. One such technology is 3D scanning, which is increasingly being used in various industries for various applications. Describing and applying the method of 3D scanning is explained in this paper. The difference between a few scanning methods is mentioned as well. The data obtained from the scanning process was then exported in a text file and manipulated with a python program. The module...
3D skeniranje objekta i izrada programske skripte za interaktivni pregled uz izradu korisničkog sučelja
3D skeniranje objekta i izrada programske skripte za interaktivni pregled uz izradu korisničkog sučelja
Ivana Budiša
Cilj ovog diplomskog rada je opisati postupak 3D scaniranja objekta. Podaci su zatim obrađeni koristeći GOM Inspect. Detaljno je opisan postupak obrade podataka te su objašnjeni algoritmi koji se koriste prilikom obrade. Nakon obrade podataka oni se izvoze kao stl datoteka koja se zatim treba prikazati. Za prikaz podataka je napravljena aplikacija koristeći Python programski jezik i pyQT biblioteke. pyQT se koristi za izradu grafičkog sučelja. Sastoji se od izbornika sa opcijama...
3D u Blenderu i Pythonu
3D u Blenderu i Pythonu
Mihaela Wang
U ovom diplomskom radu opisane su mogućnosti, svojstva i sučelje okruženja Blender te mogućnosti paralelizacije koje nudi. Navedene su i najbitnije značajke programskog jezika Python. Naglasak je stavljen na značajku upravljanja Blenderom putem Python skripti koju omogućuje Blender Python API. Opisani su najvažniji moduli i naredbe API-ja. Kao primjeri korištenja API-ja, napravljene su dvije trodimenzionalne funkcije. Detaljno su objašnjeni koraci izrade funkcija, kao i postupak...
AR sustav za kućno vrtlarstvo
AR sustav za kućno vrtlarstvo
Ela Drutter
Produžena stvarnost ili XR je pojam koji opisuje imerzivna iskustva korisnika kojima je pomoću tehnologije omogućeno sudjelovanje u novom obliku stvarnosti. Kao potpojam XR-a, u ovom radu ističe se proširena stvarnost ili AR. Ona predstavlja izmijenjeni oblik stvarnosti kod kojeg je korisnik potpuno svjestan vlastitog, realnog okruženja koje je upotpunjeno digitalnim elementima putem AR naočala ili češće tableta i pametnih telefona. Upravo zbog dostupnosti korištenih uređaja,...
ASP.NET Core CodeSite društvena web platforma za povezivanje programera
ASP.NET Core CodeSite društvena web platforma za povezivanje programera
Ivan Labrović
Cilj ovog Diplomskog rada je bio realizacija web aplikacije u ASP.NET Core okružju uz korištenje Angulara za razvoj korisničkog sučelja. Razvijena je aplikacija CodeSite koja omogućava komunikaciju prijavljenim korisnicima te razne druge funkcionalnosti. CodeSite je aplikacija tipa društvene mreže sa mogućnošću dopisivanja, lajkanja, generiranja životopisa itd. Sve funkcionalnosti aplikacije su razvijene korištenjem platforme ASP.NET Core koja se pokazala kao odlična razvojna...
Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom MIG/MAG procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX2101
Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom MIG/MAG procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX2101
Niko Kisić
Diplomski rad na temu „Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom MIG/MAG procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX 2101“ ima teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu objašnjena je aditivna proizvodnja, njen razvoj te su definirane njene vrste. Glavni naglasak ovog rada je aditivna proizvodnja temeljena na električnom luku (engl. WAAM - Wire arc additive manufacturing). Jedna od vrsta WAAM proizvodnje temelji se na robotiziranom MIG/MAG procesu zavarivanja. Definirane...
Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom mig/mag procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX2101
Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom mig/mag procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX2101
Niko Kisić
Diplomski rad na temu „Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom MIG/MAG procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX 2101“ ima teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu objašnjena je aditivna proizvodnja, njen razvoj te su definirane njene vrste. Glavni naglasak ovog rada je aditivna proizvodnja temeljena na električnom luku (engl. WAAM - Wire arc additive manufacturing). Jedna od vrsta WAAM proizvodnje temelji se na robotiziranom MIG/MAG procesu zavarivanja. Definirane...
Aerodinamička optimizacija krila trkaćeg motocikla koristeći CFD simulacije
Aerodinamička optimizacija krila trkaćeg motocikla koristeći CFD simulacije
Ela Petričević
Opisana je povijest razvoja aerodinamike u MotoGP natjecanju i protumačena svhra krila na motociklu. Razvojem računalne tehnologije omogućeno je dizajniranje i optimiranje raznih aerodinamičkih uređaja. Opisane su parametarske krivulje i SubD površine. Opisana je turbulencija i različiti modeli turbulencije koji se mogu koristiti u CFD simulacijama. Objašnjena je teorijska pozadina optimizacije, varijabla optimizacije, funkcija cilja i ograničenja. Opisane su glavne operacije...
Akcijski potencijal živca modeliran i simuliran primjenom teorije signala i sustava
Akcijski potencijal živca modeliran i simuliran primjenom teorije signala i sustava
Stipe Kurir
U ovom završnom radu modeliran je i simuliran akcijski potencijal živca primjenom teorije signala i sustava. Na samom početku dan je pregled anatomije i funkcije živca. Detaljno je opisan akcijski potencijal živca te Hodgkin-Huxley model živca. U eksperimentalnom dijelu rada u MATLAB aplikaciji je modeliran i simuliran akcijski potencijal živca,primjenom tehnika za analizu i sintezu sustava, te na temelju Hodgkin-Huxley modela.
Alarmni sustavi u pametnim kućama
Alarmni sustavi u pametnim kućama
Filip Vrljić
U završnom radu realizirana su dva alarma sa različitim pločicama, oba isprogramirana u istom razvojnom okruženju. Prvi je bio Arduino Alarm nazvan Alarm 1.0. Alarm se sastojao od senzora i komponenti povezanih sa Arduino mikrokontrolerom. Cilj je bio da obavještava korisnika zvukom. Svaka komponenta je detaljno pojašnjena i dan je detaljan uvid u rad alarma. Druga verzija ESP Alarma je nazvana Alarm 2.0. Alarm se sastojao također od senzora i komponenti povezanih WeMos D1 ESP8266p...

Pages