Paginacija

3D analiza regulacijskih sustava
3D analiza regulacijskih sustava
Sofija Solje
Diplomski rad razrađuje temu 3D analize regulacijskog sustava na osnovi grafičkog prikaza odziva u faznom prostoru tj. prostoru stanja u kojima varijable stanja tvore koordinatne osi. U prvom dijelu rada definirali smo i pokazali postupak dobivanja trajektorije stanja za sustav drugog reda. Tijekom izrade drugog dijela, pažnju smo posvetili sustavu trećeg reda gdje smo u ovisnosti o položaju i karakteru dominantnih polova prikazali trajektorije stanja. Ovisno o metodi rješavanja,...
3D scaniranje objekta te generiranje i parametrizacija krivulja presjeka
3D scaniranje objekta te generiranje i parametrizacija krivulja presjeka
Tonči Validžić
Cilj rada je prikazati način jedan način dobivanja parametriziranog presjeka 3D scanniranog tijela. Prvi dio rada se bavi samim postupkom dobivanja 3D modela iz podataka dobivenih scaniranjem te objašnjava postupak rada sa scanerom. Rezultat 3D scanniranja je oblak točaka koji se metodom poligonizacije pretvara u .stl datoteku koja model sprema u 3D mrežu trokuta. Drugi dio se bavi metodama interpolacije: linearna, polinomna i spline. U ovom radu za parametrizaciju korištena je spline...
3D skeniranje objekta i izrada programske skripte za interaktivni pregled uz izradu korisničkog sučelja
3D skeniranje objekta i izrada programske skripte za interaktivni pregled uz izradu korisničkog sučelja
Ivana Budiša
Cilj ovog diplomskog rada je opisati postupak 3D scaniranja objekta. Podaci su zatim obrađeni koristeći GOM Inspect. Detaljno je opisan postupak obrade podataka te su objašnjeni algoritmi koji se koriste prilikom obrade. Nakon obrade podataka oni se izvoze kao stl datoteka koja se zatim treba prikazati. Za prikaz podataka je napravljena aplikacija koristeći Python programski jezik i pyQT biblioteke. pyQT se koristi za izradu grafičkog sučelja. Sastoji se od izbornika sa opcijama...
AR sustav za kućno vrtlarstvo
AR sustav za kućno vrtlarstvo
Ela Drutter
Produžena stvarnost ili XR je pojam koji opisuje imerzivna iskustva korisnika kojima je pomoću tehnologije omogućeno sudjelovanje u novom obliku stvarnosti. Kao potpojam XR-a, u ovom radu ističe se proširena stvarnost ili AR. Ona predstavlja izmijenjeni oblik stvarnosti kod kojeg je korisnik potpuno svjestan vlastitog, realnog okruženja koje je upotpunjeno digitalnim elementima putem AR naočala ili češće tableta i pametnih telefona. Upravo zbog dostupnosti korištenih uređaja,...
ASP.NET Core CodeSite društvena web platforma za povezivanje programera
ASP.NET Core CodeSite društvena web platforma za povezivanje programera
Ivan Labrović
Cilj ovog Diplomskog rada je bio realizacija web aplikacije u ASP.NET Core okružju uz korištenje Angulara za razvoj korisničkog sučelja. Razvijena je aplikacija CodeSite koja omogućava komunikaciju prijavljenim korisnicima te razne druge funkcionalnosti. CodeSite je aplikacija tipa društvene mreže sa mogućnošću dopisivanja, lajkanja, generiranja životopisa itd. Sve funkcionalnosti aplikacije su razvijene korištenjem platforme ASP.NET Core koja se pokazala kao odlična razvojna...
Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom MIG/MAG procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX2101
Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom MIG/MAG procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX2101
Niko Kisić
Diplomski rad na temu „Aditivna proizvodnja zasnovana na robotiziranom MIG/MAG procesu dupleks nehrđajućeg čelika LDX 2101“ ima teorijski i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu objašnjena je aditivna proizvodnja, njen razvoj te su definirane njene vrste. Glavni naglasak ovog rada je aditivna proizvodnja temeljena na električnom luku (engl. WAAM - Wire arc additive manufacturing). Jedna od vrsta WAAM proizvodnje temelji se na robotiziranom MIG/MAG procesu zavarivanja. Definirane...
Alarmni sustavi u pametnim kućama
Alarmni sustavi u pametnim kućama
Filip Vrljić
U završnom radu realizirana su dva alarma sa različitim pločicama, oba isprogramirana u istom razvojnom okruženju. Prvi je bio Arduino Alarm nazvan Alarm 1.0. Alarm se sastojao od senzora i komponenti povezanih sa Arduino mikrokontrolerom. Cilj je bio da obavještava korisnika zvukom. Svaka komponenta je detaljno pojašnjena i dan je detaljan uvid u rad alarma. Druga verzija ESP Alarma je nazvana Alarm 2.0. Alarm se sastojao također od senzora i komponenti povezanih WeMos D1 ESP8266p...
Algoritam problema N tijela na GPU
Algoritam problema N tijela na GPU
Ivan Budiša
U ovom radu razrađena je tema problema n tijela. Proći ćemo kratko kroz povijest te pogledati kako se došlo do rješenja problema. Izvući ćemo zaključke na temelju povijesnih pokusa te pokušati taj problem riješiti u sadašnjosti primjenom paralelizma kojim znatno skraćujemo vrijeme potrebno za izvršavanje koda. CUDA, platforma NVIDIA-e, nam omogućava da pomoću paralelizma vršimo mnoštvo istih operacija u kraćem vremenskom roku. Ona omogućava kombinaciju dretvi i blokova...
Algoritam upravljanja LCD displejom pomoću PLC
Algoritam upravljanja LCD displejom pomoću PLC
Ana Ramljak
U ovom diplomskom radu obrađena je tema upravljanja LCD-om pomoću PLC-a. PLC-ovi su uvelike unaprijedili sustav upravljanja zamijenivši današnje sustave bazirane na relejima. Kroz rad je priložen općeniti opis PLC-a, kao i karakteristike PLC-a korištenog za realizaciju ovog rada. Također, kratko je opisan princip rada LCD-a sa svim svojim funkcijama. Fokus rada temelji se na povezivanju i upravljanju. Detaljno je priložen opis i postupak prilagodbe signala s PLC-a na LCD koji je...
Algoritamsko trgovanje
Algoritamsko trgovanje
Stipan Batinić
U ovom diplomskom radu proučavali smo potencijalnu primjenu algoritama na tržište kapitala. Posebnu pažnju pridajemo primjeni, analizi podataka te efikasnosti algoritama. U prvom poglavlju obrađujem povezanost umjetne inteligencije i ekonomije. Spominju se koraci, mane i prednosti koje bi donijela primjena algoritama. Također spominjemo indikatore koji su veza između strojnog učenja i ekonomije te smo testirali unatrag naše ideje i potencijalnu primjenu. U drugom poglavlju detaljno...
Ambisonics sustav pohrane zvuka
Ambisonics sustav pohrane zvuka
Luka Baranović
Tema ovog završnog rada je istražiti ambisonics audio format. U prvom dijelu rada opisan je stereofonski zvuk i opisan je način rada istog. U drugom poglavlju dolazimo do glavne teme, a to je ambisonics format zvuka. U radu je opisana novija tehnologija audio formata, način na koji se snima audio, objašnjen način kodiranja i dekodiranja zvuka te način na koji se isti može reproducirati. Zadnji dio rada je praktični dio gdje smo se uživo upoznali sa potrebnom opremom za snimanje....
Analitičko modeliranje tranzijentne struje inducirane na vertikalnoj uzemljivačkoj elektrodi prilikom kratkog spoja generatora
Analitičko modeliranje tranzijentne struje inducirane na vertikalnoj uzemljivačkoj elektrodi prilikom kratkog spoja generatora
Ante Soldo
Generatori su uređaji koji služe za napajanje elektroenergetskih sustava. Kada se dogodi kratki spoj u mreži, generator daje struju kratkog spoja koja putuje od generatora, kroz mrežu do mjesta kratkog spoja, pa kroz zemlju do uzemljivačke elektrode koja služi za uzemljenje generatora. Tako se zatvara strujni krug i struja teče do prekida kratkog spoja. U radu su opisane vrste kratkih spojeva: tropolni (K3), dvopolni (K2), jednopolni (K1) i dvopolni kratki spoj s istovremenim spojem...

Paginacija