Paginacija

Algorithms for the Level-1 trigger with the HGCAL calorimeter for the CMS HL-LHC upgrade
Algorithms for the Level-1 trigger with the HGCAL calorimeter for the CMS HL-LHC upgrade
Marina Prvan
Modern instrumentation in high energy physics (HEP) is facing the exponential growth of amount of data from the sensor arrays. This results in an enormous increase of output data volume, which requires in-time upgrades of detectors in HEP experiments. Also, the detector evolution is driven by the need to follow the newest technological trends as well as to replace parts of the mechanical construction that are damaged by radiation. In particular, the detectors at the Large Hadron Collider...
Algoritmi za podudaranje znakovnih nizova
Algoritmi za podudaranje znakovnih nizova
Ivan Markić
Odabir učinkovitog algoritma za podudaranje znakovnih nizova u tekstu izazovan je proces. Na izvršavanje algoritma mogu utjecati razni čimbenici poput jačine procesora, veličine radne memorije računala ili mogućnosti programskog jezika. U ovome radu predstavljena je metodologija izgradnje domenskih modela vrednovanja algoritama za podudaranje znakovnih nizova u tekstu temeljena na entropiji uzorka, izražavajući učinkovitost algoritma korištenjem metrika neovisnih o hardverskoj i...
Application of stochastic collocation method and sensitivity analysis to bioelectromagnetics models
Application of stochastic collocation method and sensitivity analysis to bioelectromagnetics models
Anna Šušnjara
The thesis includes four contributed journal papers each providing an example of an efficient application of Stochastic Collocation Method (SCM) to models in bioelectromagnetism. Examples from the first two papers feature the coupling of SCM and Galerkin-Bubnov Indirect Boundary Element Method for canonical geometry of the human body. The body is represented by cylindrical antenna whose geometry parameters and electric conductivity are random variables (RV) while the output of interest is...
Artificial intelligence-based methods for interaction force estimation and mediated navigation of a robot manipulator on a mobile base
Artificial intelligence-based methods for interaction force estimation and mediated navigation of a robot manipulator on a mobile base
Stanko Kružić
Mobile robotic manipulators have recently emerged and are today found in industrial and domestic environments. They can perform various tasks due to their ability to move in space. Since they consist of a mobile base on which a robotic manipulator is mounted, the knowledge of both mobile robots and robotic manipulators is required to control it eectively. Thus, ecient control schemes for both mobile base and manipulator need to be developed. This dissertation tackles both fields and proposes...
Detekcija ljudi na slikama iz zraka upotrebom višemodelnog pristupa dubokog učenja
Detekcija ljudi na slikama iz zraka upotrebom višemodelnog pristupa dubokog učenja
Mirela Kundid Vasić
Detekcija objekata jedan je od elementarnih problema u polju računalnog vida i ima širok spektar primjene. Istraživanje čiji je produkt ova doktorska disertacija odnosi se na detekciju ljudi na slikama prikupljenim uz pomoć bespilotnih letjelica (dronova). Konkretan primjer koji je obrađen kroz ovu disertaciju je detekcija ljudi na zračnim slikama, a u svrhu razvoja sustava koji bi se mogao koristiti u operacijama potrage i spašavanja. Naime, zbog mogućnosti pregleda šireg...
Detekcija ljudi na slikama iz zraka za potrebe misija potrage i spašavanja upotrebom metoda dubokog učenja
Detekcija ljudi na slikama iz zraka za potrebe misija potrage i spašavanja upotrebom metoda dubokog učenja
Željko Marušić
U ovom radu predlaže se novi pristup u detekciji osoba na zračnim slikama prikupljenima s bespilotnih letjelica u misijama potrage i spašavanja u mediteranskim i submediteranskim krajolicima. Detekcija ljudi u slikama visoke prostorne razlučivosti uključuje objekte koji su relativno mali i često teško razaznatljivi u okolišu, stoga je takvo otkrivanje izazovan i zahtjevan zadatak. Predložena metoda počinje smanjivanjem prostora za pretraživanje kroz vizualni algoritam pažnje koji...
Diskretni model višerezonantnog istosmjernog pretvarača u sustavu fotonaponskog panela i elektrolizera
Diskretni model višerezonantnog istosmjernog pretvarača u sustavu fotonaponskog panela i elektrolizera
Siniša Zorica
Vodik danas ima skroman udio u kombinaciji izvora energije u svijetu i EU-u te se i dalje uvelike proizvodi iz fosilnih goriva, ponajviše iz prirodnog plina i ugljena. Čisti vodik, proizveden elektrolizom i korištenjem obnovljivih izvora energije, može pridonijeti dekarbonizaciji teške industrije i cestovnog prijevoza tereta, u kojima se troše velike količine fosilnih goriva. Sustav fotonaponski panel-elektrolizer poboljšava se uvođenjem istosmjernog višerezonantnog pretvarača. U...
Efficiency improvement of photovoltaic energy conversion of free-standing silicon photovoltaic panel cooled by aluminium fins
Efficiency improvement of photovoltaic energy conversion of free-standing silicon photovoltaic panel cooled by aluminium fins
Filip Grubišić-Čabo
This doctoral thesis deals with a passive cooling technique investigated on the free-standing photovoltaic (PV) panel cooled by aluminium fins. Cooling of the photovoltaic panels can lead to increase of the energy conversion efficiency by decreased operating temperature of the PV panel. The research starts by reviewing the existing cooling techniques, both active and passive. Review concludes that passive cooling techniques could have an economic advantage over active ones, which use energy...
Egzaktni harmonijski elektromagnetski model tankožičanog vodiča u višeslojnom vodljivom sredstvu
Egzaktni harmonijski elektromagnetski model tankožičanog vodiča u višeslojnom vodljivom sredstvu
Ivan Krolo
U ovoj je doktorskoj disertaciji razvijen 3D egzaktni harmonijski elektromagnetski model infinitezimalnog tankožičanog vodiča (ITV-a) u horizontalno uslojenom višeslojnom vodljivom sredstvu, koje se sastoji od zraka i višeslojnog tla. Na temelju ovog 3D egzaktnog elektromagnetskog modela razvijen je i 2D egzaktni harmonijski elektromagnetski model beskonačno dugog izoliranog tankožičanog vodiča (BDITV-a) te na njemu utemeljeni 2D egzaktni harmonijski elektromagnetski model za...
Ekstrakcija i korištenje znanja prikazanog semantičkim hipergrafom iz teksta na hrvatskom jeziku
Ekstrakcija i korištenje znanja prikazanog semantičkim hipergrafom iz teksta na hrvatskom jeziku
Daniel Vasić
Ogromna količina ljudskog znanja zapisana je u nestrukturiranom obliku, a pretvaranje znanja u strukturirani oblik, proces poznat kao ekstrakcija znanja, često je složen, skup i vremenski zahtjevan. Cilj ove doktorske disertacije je razvoj modela za ekstrakciju znanja iz teksta na hrvatskom jeziku te korištenju znanja prikazanog u obliku semantičkog hipergrafa. Predloženi model objedinjuje razvoj preciznijih modela za automatsko označivanje vrsta riječi, automatsko ovisnosno parsanje...
Električni model za analizu stacionarnog više-energijskog sustava
Električni model za analizu stacionarnog više-energijskog sustava
Danko Vidović
U cilju dekarbonizacije energetskog sektora raste udio instaliranih elektrana na obnovljive izvore energije, kao i novih plinskih termoelektrana u cilju pružanja podrške uravnoteženju elektroenergetskog sustava. Osim toga, relativno nova, tzv. power-to-gas (P2G) tehnologija prepoznata je kao jedan od ključnih čimbenika koji će omogućiti dekarbonizaciju energetskog sustava te pomoći elektroenergetskom sustavu pri integraciji elektrana na obnovljive izvore energije. U svakom slučaju,...
Istraživanje utjecaja triboloških mehanizama na uporabni vijek kalupa za visokotlačno lijevanje
Istraživanje utjecaja triboloških mehanizama na uporabni vijek kalupa za visokotlačno lijevanje
Zvonimir Dadić
U ovom radu opisan je postupak visokotlačnog lijevanja aluminijskih legura. Razjašnjene su popratne tehnologije te utjecajni parametri na trošenje površine kalupa. Trošenje kalupa raščlanjeno je na osnovne tribološke mehanizme trošenja. Mehanizmi trošenja su analizirani pojedinačno te je istraženo njihovo međudjelovanje. Analizirana je većina ranijih istraživanja na ovom području. Na temelju dosadašnjih saznanja i parametara procesa visokotlačnog lijevanja aluminijskih...

Paginacija